Bộ KIT Camera

KIT 4 CAMERA 1MP THÂN: DS-2CE16C0T-IRP - HIK VISION
AV-KIT4/1

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 1MP bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 1MP, hồng ngoại lên đến  20M – HIK…

4,100,000đ
KIT 4 CAMERA 1MP: DS-2CE16C0T-IRP-DS-2CE56C0T-IRP
AV-KIT4/2

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 1MP bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 1M, hồng ngoại lên đến  20M – HIK Vision…

3,900,000đ
KIT 4 CAMERA 1MP: DS-2CE16C0T-IRP-DS-2CE56C0T-IRP
AV-KIT4/3

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 1MP bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 1M, hồng ngoại lên đến  40M – HIK Vision…

4,900,000đ
KIT 4 CAMERA 2MP THÂN: DS-2CE16D0T-IRP
AV-KIT4/4

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 2MP bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 2M, hồng ngoại lên đến  20M – HIK Vision…

4,990,000đ
KIT 4 CAMERA 2M : DS-2CE16D0T-IRP-DS-2CE56D0T-IRP
AV-KIT4/5

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 2MP bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 2M, hồng ngoại lên đến  20M – HIK Vision…

4,900,000đ
KIT 4 CAMERA 2M-40M : DDS-2CE16D0T-IT3-DS-2CE56D0T-IT3
AV-KIT4/6

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 2MP bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 2MP, hồng ngoại lên đến  40M – HIK…

6,400,000đ
KIT 4 CAMERA 2M THÂN: DS-2CE16D0T-ITPFS
AV-KIT4/7

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 2MP có Âm thanh bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 2MP, hồng ngoại lên đến …

5,720,000đ
KIT 4 CAMERA 2M THÂN MÀU 24/24: DS-2CE10DF3T-F
KIT 4 CAMERA 2M THÂN MÀU 24/24: DS-2CE10DF3T-F

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 2MP có Màu 24/24 bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 2MP, hồng ngoại lên đến …

7,350,000đ
KIT 4 CAMERA 2M THÂN- DOME MÀU 24/24: DS-2CE10DF3T-F/DS-2CE70DF3T-PF
AV-KIT4/9

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 2MP có Màu 24/24 bao gồm: -  4 Camera qua sát thân 2MP, hồng ngoại lên đến …

6,840,000đ
KIT 4 CAMERA 2M COLOR + ĐÈN CÒI BÁO ĐỘNG : DS-2CE71D0T-PIRL-DS-2CE11D0T-PIRL
AV-KIT4/10

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 2MP có Màu 24/24 + Tích hợp đèn chớp màu & còi báo động & 1 ngõ ra alarm…

9,900,000đ
KIT 4 CAMERA 2M THÂN MÀU 24/24 + ĐÈN CÒI BÁO ĐỘNG : DS-2CE72DFT-PIRXOF-DS-2CE10DF3T-F
AV-KIT4/11

Trọn gói  lắp đặt 4 Camera 2MP có Màu 24/24 + Tích hợp đèn chớp màu & còi báo động & 1 ngõ ra alarm…

9,000,000đ
Hiển thị 1 đến 11 của 11 (1 trang)