Quạt Panasonic

Sale
Quạt lửng ASIAvina A16018
Quạt lửng ASIAvina A16018
ASIAvina A16018

THÔNG SỐ KĨ THUẬT Sải cánh:40cm Công suất:45W Lượng gió:65,9m3/Phút…

377,300đ 385,000đ
Sale
Quạt lửng 4 cánh ASIAvina A16020
Quạt lửng 4 cánh ASIAvina A16020
ASIAvina A16020

THÔNG SỐ KĨ THUẬT Sải cánh:40cm Công suất:55W Dòng điện:220V-50Hz Lượng gió:80…

710,500đ 725,000đ
Sale
Quạt bàn ASIAvina B12001
Quạt bàn ASIAvina B12001
ASIAvina B12001

THÔNG SỐ KĨ THUẬT Sải cánh:30cm Công suất:40W Lượng gió:58m3/Phút Hệ…

277,200đ 308,000đ
Sale
Quạt lửng ASIAvina A16008
Quạt lửng ASIAvina A16008
ASIAvina A16008

Sải cánh: 40cm Công suất: 45W Lượng gió: 44,7m3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

388,080đ 396,000đ
Sale
Quạt đứng ASIAvina D20002
Quạt đứng ASIAvina D20002
ASIAvina D20002

Sải cánh: 50cm Công suất: 80W Hệ số tiết kiệm năng lượng: 1,54 Số tốc độ: 3 Điều chỉnh…

641,170đ 661,000đ
Sale
Quạt đứng ASIAvina D18001
Quạt đứng ASIAvina D18001
ASIAvina D18001

Sải cánh: 45cm Công suất: 45W Lượng gió: 67,4m3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

409,000đ 409,000đ
Sale
Quạt đứng ASIAvina D16027
Quạt đứng ASIAvina D16027
ASIAvina D16027

Sải cánh: 40cm Công suất: 55W Lượng gió: 85 M3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

817,000đ 817,000đ
Sale
Quạt đứng ASIAvina D16028- Remote
Quạt đứng ASIAvina D16028- Remote
ASIAvina D16028

        Remote : điều khiển Sải cánh: 40cm Công suất: 55W Lượng gió:…

1,081,000đ 1,081,000đ
Sale
Quạt đứng ASIAvina D16021
Quạt đứng ASIAvina D16021
ASIAvina D16021

THÔNG SỐ KĨ THUẬT Sải cánh:40cm Công suất:45W Lượng gió:79,9m3 /Phút…

588,790đ 607,000đ
Sale
Quạt hộp ASIAvina F12001
Quạt hộp ASIAvina F12001
ASIAvina F12001

Sải cánh: 30cm Công suất: 40W Lượng gió: 47,1m3/Phút Hệ số tiết…

522,830đ 539,000đ
Sale
Quạt hộp lớn ASIAvina F16001
Quạt hộp lớn ASIAvina F16001
ASIAvina F16001

Sải cánh: 40cm Công suất: 45W Lượng gió: 51,2m3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

639,000đ 704,000đ
Sale
Quạt treo tường ASIAvina L16021
Quạt treo tường ASIAvina L16021
ASIAvina L16021

Sải cánh: 40cm Công suất: 55W Lượng gió: 82 M3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

630,500đ 650,000đ
Sale
Quạt treo tường ASIAvina L16009
Quạt treo tường ASIAvina L16009
ASIAvina L16009

Sải cánh: 40cm Công suất: 45W Lượng gió: 77,5m3/Phút Hệ số…

431,650đ 445,000đ
Sale
Quạt treo tường ASIAvina L18002
Quạt treo tường ASIAvina L18002
ASIAvina L18002

Sải cánh: 45cm Công suất: 45W Lượng gió: 67,4m3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

405,460đ 418,000đ
Sale
Quạt trần đảo remote ASIAvina X16002
Quạt trần đảo remote ASIAvina X16002
ASIAvina X16002

Sải cánh: 40cm Công suất: 55W Lượng gió: 77,9m3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

622,740đ 642,000đ
Sale
Quạt trần đảo remote ASIAvina X16001
Quạt trần đảo remote ASIAvina X16001
ASIAvina X16001

Sải cánh: 40cm Công suất: 45W Lượng gió: 77,9m3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

622,740đ 407,000đ
Sale
Quạt trần ASIAvina J56004
Quạt trần ASIAvina J56004
ASIAvina X16001

THÔNG SỐ KĨ THUẬT Sải cánh:140cm Công suất:100W Lượng gió:244,8m3/Phút…

902,100đ 930,000đ
Sale
Quạt treo tường công nghiệp ASIAvina L24001
Quạt treo tường công nghiệp ASIAvina L24001
ASIAvina L24001

Sải cánh: 60cm Công suất: 120W Lượng gió: 196,6m3/Phút Hệ số tiết kiệm năng…

1,124,000đ 1,237,000đ
Sale
Quạt đứng công nghiệp ASIAvina D24001
Quạt đứng công nghiệp ASIAvina D24001
ASIAvina D24001

Sải cánh: 60cm Công suất: 120W Dòng điện: 220V-50Hz Lượng gió: 196,6m3/Phút…

1,578,900đ 1,662,000đ
Sale
Quạt treo ASIAvina L16018
Quạt treo ASIAvina L16018
Quạt treo ASIAvina L16018

THÔNG SỐ KĨ THUẬT Sải cánh:40cm Công suất:45W Lượng gió:66,3m3/Phút…

352,110đ 363,000đ
Sale
Quạt bàn ASIAvina B16001
Quạt bàn ASIAvina B16001
ASIAvina B16001

THÔNG SỐ KĨ THUẬT Sải cánh:40cm Công suất:45W Lượng gió:79,9m3 /Phút…

467,540đ 482,000đ
Sale
Quạt treo tường ASIAvina L16022 - Remote
Quạt treo tường ASIAvina L16022 - Remote
ASIAvina L16022 

Remote : điều khiển Sải cánh: 40cm Công suất: 55W Lượng gió: 85 M3/Phút Hệ…

824,500đ 850,000đ
Sale
Quạt treo ASIAvina L16019- remote
Quạt treo ASIAvina L16019- remote
Quạt treo ASIAvina L16019

THÔNG SỐ KĨ THUẬT Sải cánh:40cm Công suất:45W Lượng gió:66,3m3/Phút…

501,490đ 517,000đ
Hiển thị 0 đến 0 của 0 (0 trang)